Tome

Soda, Tome 13 : Résurrection

Spirou & Fantasio Vol. 10: Virus